Műszaki támogatás

 Somfy Kisokos

Oximo RTS rádiós motor

UserFiles/file/masco_proteco_q_36_a.pdf

 

 

rövid beállítási útmutató

Figyelem! Mindig csak a programozni kívánt Oximo RTS motort csatlakoztassa a hálózatra! Ellenőrizze a bekötés fázishelyességét! Az elektromos szerelést csak vizsgázott szakember végezheti.

 

A motor aktiválása

(ábra) „EIN” = „be”

A motor aktiválásához tartsa egyidejűleg lenyomva a távirányítón a FEL és a LE gombokat, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez. A motor rövid fel/le mozgása a beállítási folyamat során az adott művelet végrehajtásának visszaigazolását fogja jelenteni.

 

A motor forgásiránya

(ábra) „2 s” = „2 mp”

A LE gomb rövid megnyomásával ellenőrizze a forgásirányt. Ha a redőny lefelé indul, a forgásirány helyesen van beállítva. Amennyiben a redőny felfelé indul, a forgásirányt meg kell változtatni! A forgásirány megváltoztatásához tartsa lenyomva a STOP gombot, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

A végállások beállítása és eltárolása

„A” lehetőség: ha a redőnypáncélt ütközővel és merev felfüggesztéssel (pl.: feltolásgátló) szereli. Ekkor a motor mindkét végállását a nyomatékváltozás alapján önmaga ismeri fel, és tárolja el.

(ábra) „aus jeder Position” = „bármely pozícióból”              „2 s” = „2 mp”

A redőnypáncél helyzetétől függetlenül tartsa egyidejűleg lenyomva a FEL és a LE gombokat, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez. A beállítás eltárolásához tartsa lenyomva a STOP gombot, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

„B” lehetőség: ha a redőnypáncélt ütköző nélkül, de merev felfüggesztéssel (pl.: feltolásgátló) szereli. Ekkor a motor az alsó végállását a nyomatékváltozás alapján önmaga ismeri fel, és tárolja el, a felső végállást pedig Ön határozza meg és állítja be, egy bizonyos pozícióba.

(ábra) „Justieren möglich” = „beállítás lehetséges”               „>2 s” = „>2 mp”

Küldje a redőnyt a kívánt felső végállásba. Ebben a pozícióban tartsa egyidejűleg lenyomva a LE és a STOP gombokat, míg a redőny el nem indul lefelé. Ekkor a STOP gomb rövid megnyomásával állítsa meg a redőnyt. A beállítás eltárolásához tartsa lenyomva a STOP gombot, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

„C” lehetőség: ha a redőnypáncélt ütközővel, de merev felfüggesztés nélkül (pl.: féder) szereli. Ekkor a motor a felső végállását a nyomatékváltozás alapján önmaga ismeri fel, és tárolja el, az alsó végállást pedig Ön határozza meg és állítja be, egy bizonyos pozícióba.

(ábra) „Justieren möglich” = „beállítás lehetséges”               „>2 s” = „>2 mp”

Küldje a redőnyt a kívánt alsó végállásba. Ebben a pozícióban tartsa egyidejűleg lenyomva a FEL és a STOP gombokat, míg a redőny el nem indul felfelé. Ekkor a STOP gomb rövid megnyomásával állítsa meg a redőnyt. A beállítás eltárolásához tartsa lenyomva a STOP gombot, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

„D” lehetőség: ha a redőnypáncélt ütköző és merev felfüggesztés nélkül szereli. Ekkor a motor mindkét végállását Ön határozza meg és állítja be, egy bizonyos pozícióba.

(ábra) „Justieren möglich” = „beállítás lehetséges”               „>2 s” = „>2 mp”


Küldje a redőnyt a kívánt felső végállásba. Ebben a pozícióban tartsa egyidejűleg lenyomva a LE és a STOP gombokat, míg a redőny el nem indul lefelé. Ekkor a STOP gomb rövid megnyomásával állítsa meg a redőnyt. Majd küldje a redőnyt a kívánt alsó végállásba. Ebben a pozícióban tartsa egyidejűleg lenyomva a FEL és a STOP gombokat, míg a redőny el nem indul felfelé. Ekkor a STOP gomb rövid megnyomásával ismét állítsa meg a redőnyt. A beállítás eltárolásához tartsa lenyomva a STOP gombot, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

A végállások beállítását ebben az esetben kezdheti az alsó végállásból is.

 

 

Az első távirányító programozása

Amennyiben a programozás a végállás-beállítás után közvetlenül, feszültség-megszakítás nélkül történik:

(ábra)

Nyomja meg röviden a már aktivált távirányító (amelyikkel a végállás-beállítást végezte) PROGramozó gombját, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

Amennyiben a végállás-beállítás és a programozás között feszültség-megszakítás történt.

(ábra)

Csatlakoztassa a motort a hálózati feszültségre! Ellenőrizze a bekötés fázishelyességét! Aktiválja a motort a távirányító FEL és LE gombjainak egyidejű megnyomásával, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez. Nyomja meg röviden a távirányító PROGramozó gombját, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

 

A végállások korrigálása a távirányító beprogramozása után

Figyelem! Csak az Ön által beállított fix végállásokat tudja módosítani, a motor által automatikusan felismerteket nem!

(ábra) „Autom. STOP” = „végállás, automatikus stop”        „>5 s” = „>5 mp”       „Justieren” = „beállítás”         „>2 s” = „>2 mp”

 

Küldje a redőnyt abba a végállásba, melyet korrigálni kíván. Ebben a helyzetben tartsa egyidejűleg lenyomva a távirányító FEL és LE gombjait, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez. Most a fel és a le gombokkal állítsa be a kívánt új végállást. A beállítás eltárolásához tartsa lenyomva a STOP gombot, amíg a motor egy rövid fel/le mozgást nem végez.

 

A motor memóriájának teljes törlése, visszaállítás gyári állapotba

Vigyázat: minden beállítást törölni fog!

(ábra) „AUS” = „ki”              „EIN” = „be”             „2s, 10s, 5s, 7s” = „2mp, 10mp, 5mp, 7mp”

 

Kapcsolja ki (pl.: a kismegszakítóval, vagy a próbakábel kapcsolójával) a hálózati feszültséget 2 másodpercre, majd kapcsolja be 10 mp-re, ismét ki 2 mp-re, aztán újra be. Ekkor a motor 5 mp-ig forog, visszaigazolva a fázismegszakítások helyességét. Ezzel azonban még nem törölte a memóriát. A memória teljes törléséhez tartsa lenyomva a távirányító PROGramozó gombját, mindaddig, míg a motor kétszer fel/le mozgást nem végez.

 

 

Kétmotoros vezérlés


1. Felépítés

 

 

1: Táp csatlakozó

2: Villogó csatlakozó

3: Motor1 csatlakozó (először nyíló)

4: Motor2 csatlakozó

5: Indító bemenetek csatlakozói

6: Biztonsági és végállás bemenetek csatlakozói

7: 24 Vdc kimenet csatlakozó

8: Antenna csatlakozó (opcionális)

9: 230 Vac táp meglétét jelz? LED

10: Indító bemenetek állapotjelzői

11: Biztonsági és végállás bemenetek állapotjelzői

12: Kapu állapotjelző

13: Távadó tanulási üzemmód jelző (opcionális)

14: Biztosíték hibajelző (kisfesz. rész)

15: Biztosíték hibajelző (nagyfesz. rész)

16: ‘Start’ gomb

17: ‘Kódot tanul’ gomb (opcionál)
A zöld LED jelzése a vezérlőhöz csatolt távadó tanulási ill. törlési funkiójának aktivitását jelzi.

14-15: Biztosíték hibajelzők
A piros állapotjelz? LED-ek a biztosítékok állapotát jelzik. Hibás biztosíték esetén világítanak.

16: ‘Start’ gomb
Funkciója megegyezik a ‘Start’ bemenettel.

17: ‘Kódot tanul’ gomb (opcionális):
Távadók megtanulása:

- ’Kódot tanul’ nyomógomb rövid (<2sec) megnyomása:

- tanuló üzemmód aktiválódik (tanulási üzemmód jelző LED (12) és a ’Start’ indító bement LED-je (9) felgyullad): ekkor a ’Start’ bemenethez megtanítandó távadók gombját megnyomva a vevő megtanulja azt (sikeres tanulás esetén visszajelezés: a ’Start’ LED villan egyet)

- ’Kódot tanul’ nyomógomb ismételt megnyomására a ’Start gyalogos’ bemenethez taníthatók meg távadók (a fentihez hasonlóan)

- ’Kódot tanul’ nyomógomb ismételt megnyomására a kódtanulás véget ér (a tanulási üzemmód jelz? LED (12) elalszik

 

Távadók törlése:

Alapállapotban (tanulás üzemmód jelző  LED (12) nem ég) ’Kódot tanul’ nyomógomb hosszú (>2sec) megnyomására az összes eddig megtanult kód törlődik (sikeres törlés esetén visszajelezés: a ’Start’ és a ’Start gyalogos’ LED ötöt villan)

18: 230Vac táp biztosíték F5A
A biztosítékot csak az eredetivel megegyező, gyors kiolvadású biztosítékra szabad kicserélni.

19: Erő és időszabályzó potméterek
Mük. idő: Motor működési idejét szabályzó potméter (8 - 95sec).
Szünetidő: Aut.zárás esetén a kapu zárása előtti késleltetési idő (15 - 190sec)
Erő: Motorok teljesítményét szabályozó potméter.

20: ‘Reset’ gomb
Feladata a vezérlés alapállapotba állítása. Az alapállapotban kiadott ‘Start’ parancsra a kapunak nyitni kell.

21: 24V rendszer biztosíték F315mA
A biztosítékot csak az eredetivel megegyező, gyors kiolvadású biztosítékra szabad kicserélni.

22: DIP1 - 8 funkcióválasztó kapcsolók
DIP1 On = Társasház funkció
Nyitási fázis alatt a vezérlés nem fogad el ‘Start’ vagy ‘Start gyalogos’ parancsot.
DIP2 On = Automata zárás
A teljes kinyílás után a kapu ‘SZÜNET’ potméteren beálított id? után bezár.
DIP3 On = Gyorsítás, lassítás

A kapuszárnyak fokozatos indítása és megállítása.
DIP4 - 6 On = A ‘Stop’,’Fotoc1’ és ’Fotoc2’ biztonsági bemenetek kiiktatása
Az említett bemenetek kiiktatásra kerülnek, nem szükséges átkötés.
DIP7 - 8 = Motor1 és Motor2 irányváltás
Helyes a beállítás, ha a ‘Reset’-gomb megnyomása után az els? ‘Start’ parancsra mindkét kapuszárny nyílik.

 

2.1. Csatlakozók bekötése

Nagyfeszültségű rész:

1: 230Vac 50Hz hálózati fesz. bemenet (fázis)

2: 230Vac 50Hz hálózati fesz. bemenet (nulla)

3-4: Figyelmeztető villogó lámpa kimenet 230Vac max.60W

Csak villogtató elektronikás villogó alkalmazható.

5-9: Motor1 indítókondenzátor

6-7-8: Motor1 (el?ször nyitó) záró-közös-nyitó kimenet 230Vac 300W

10-14: Motor2 indítókondenzátor

11-12-13: Motor2 záró-közös-nyitó kimenet 230Vac 300W

 

Kisfeszültségű rész:

15,18: Kisfeszültségű rendszer közös kivezetések

16: ‘Start’ indító bemenet

Lépésről-lépésre bemenet, kapu nyit-stop-zár-stop szekvenciát hajtja végre.

17: ‘Start gyalogos’ indító bemenet

Lépésről-lépésre bemenet, kapu nyit-stop-zár-stop szekvenciát hajtja végre, a szárnyat részben nyitja.

19: ‘Stop’ biztonsági bemenet

A kapu mozgását feltétel nélkül azonnal megállítja, aut.zárást kikapcsolja.

20: ‘Fotocella1’ biztonsági bemenet

Fotocella1 a kapuoszlopok vonalában elhelyezend? fotocellapár. Csak záráskor funkcionál.

21: ‘Fotocella2’ biztonsági bemenet

Fotocella2 a belül elhelyezendő fotocellapár. Nyitáskor és záráskor is funkcionál.

23,24: 24Vdc kimenet (+)

25,26: 24Vdc kimenet (-)

Külső berendezések táplálásához. Max. terhelhet?sége 80mA.

27-28: Antenna bemenet (opcionális)

 

3. Műszaki adatok

  Tápfeszültség:

230Vac ±10% 50Hz

Maximális teljesítmény felvétel:

760W

Kimen?feszültség a kiegészít?k részére:

24Vdc

Max. kimen?áram kiegészít?k részére:

200mA

Maximális kimen?teljesítmény

motorok részére:

2x350W

villogó részére:

60W

Rádióvev? frekvencia:

433,92MHz

Távadók max. száma (beépített vev? esetén):

31db

Megengedett h?mérséklet tartomány:

0-40oC

Doboz védettsége:

IP56

 UserFiles/file/somfy/motorkiv_2006.pdf

UserFiles/file/somfy/somfy_kisokos_2010.pdf

KS4 tolókapu szett